Очакваме BlackBerry с физическа клавиатура през следващите 6 месеца