Германия дава на Украйна 150 милиона евро за модернизиране на енергийната мрежа