Стотици хиляди шиити се стекоха в Кербала за големия празник Ашура