Маркизио се върна на терена след шестмесечно отсъствие