След метежа Турция е започнала чистка и сред служителите си в НАТО