Jumbo за пръв път с годишни приходи над 50 млн. евро в България