Гражданите на Франция са на първо място по финансова грамотност в света