Мечка се качи по покривите на жилищните сгради в Румъния