Ян Артюс-Бертран: Още търся отговор на въпроса кое ни прави хора