"Не подкрепям никого" е и действителен, и недействителен глас