Г-7 излиза с общи указания за киберсигурността във финансовия сектор