Приходите на „Газпром“ от експорт през III-то тримесечие спадат до най-ниското ниво от 12 години