Британка се престорила на мъж, за да накара своя приятелка да прави секс с нея