България и ОАЕ подписаха междуправителствено споразумение за икономическо и техническо сътрудничество