EVN Топлофикация е в готовност да стартира отоплителния сезон по-рано при желание на отделни клиенти