Българските пристанища ще бъдат свързани в единна система за електронен обмен на информация