Меркел: Достъпът до пазара на ЕС изисква свобода на движението на хората