Ще има държавна помощ за местните производители за пряк достъп до потребителите