”Докосни галерията” с картини за незрящи в ”Квадрат 500”