33 са проектите, спечелили финансиране от Общински фонд „Култура“