Доходността на държавните облигации в еврозоната нараства