Водещи страни от ЕС са против новите капиталови изисквания за банките