Управителят на рудник "Бабино": Преизчисляват се заплатите на миньорите