Димо Христозов е новият началник на “Автомобилна администрация” – Хасково