Оглеждат три площадки за бежански центрове - край Телиш и Бояново