Инфрачервените лъчи помагат за добро кръвообащение и неврологични заболявания