Бабата на убитата Ани към сина си: Или ще кажеш истината, или ще я кажа аз