Родилка, болна от сифилис, зарази новороденото си бебе