Чака се решение на ВАС за оспорваното решение на ЦИК да изключи онлайн изданията от медийните пакети