Държавни почести за бежанците, които алармират за терористи