Продажбите на РС в света спадат вече осмо тримесечие