Държавата ще гарантира кредит на Банката за развитие до 100 млн. евро