Ръст на индустриалното производство в ЕС и еврозоната през август