Апаратура за 840 хил. лв. бе купена в Първа градска болница