Модерна автобусна спирка започва да се строи в с.Кошарица