Game of Thrones: Кой би могъл да влезе в ролята на принц Регар?