Кабинетът прие нова стратегия за развитие на митниците