ЗОП няма да се прилага за свързани със сигурността търгове