Проф. Генадиев от „Откраднат живот” има 2 брака и 4 деца