Ученици от София се обучиха на безопасно поведение в интернет