Засадиха липи в „Паисиевата гора“. За опазването им Общината разчита на гражданското съзнание