„Тигърчето Спас” от Рада Москова отново на книжния пазар