Държавата конфискува имущество за почти 500 000 лева