При обучение, кметът Камбитов подписа Заповед за назначаване на Общински щаб за защита при бедствия на населението при земетресение