“Отредена съдба” – музикалната изповед на Славка Калчева