Lloyds съкращава 1 340 служители във Великобритания