Алкасер: По-лесно е да биеш Реал, отколкото Атлетико