EK не се отказва от възможността да получава газ от Турски поток