На всеки 7 секунди. 1 момиче се сключва брак с възрастен мъж