Барселона с уникален жест към българче с умствена изостаналост